• Balík zahŕňa párové tehotenské fotografovanie alebo portretove fotografovanie bez partnera
  • 10 retušovaných tehotenských fotografií v jpg v elektronickej verzii aj v tlači 10x15cm
  • každá naviac upravené fotografia nad rámec 10€/ks
  • možnosť odkúpenia komplet galérie v cene 140€ plus k cene balíčka